In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2016-09-23   Wiener Pfennig - litet mynt från mäktigt land
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2016-09-07   Keltiberernas mynt - en introduktion
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2016-09-05   Månadens utställning
Polletter   Se här >>

2016-08-16   Månadens utställning
Edward I:s franska mynt   Se här >>

2016-06-07   Kelterna och deras mynt - en introduktion
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2016-06-04   Litteraturtips
Under fliken "månadens litteratur" har det nu lagts in ett litteraturtips.   Se här >>

2016-06-03   Majnumret av SNT
Finns nu att tillgå som PDF under menypunkten PUBLIKATIONER
Du kan bland annat läsa om
    - Myntning i 44 år under kung Magnus Eriksson
    - Kaspar Goebel och Sigismunds 3 öre 1593 i Malbork
    - 1 1/4 taler 1633 till Gustav II Adolfs åminnelse
    - Stora Kopparbergs Bergslags och Riksgäldskontorets 1700-talspolletter

2016-06-02   Hösten program är fastställt
Se under fliken "Kommande aktiviteter".

2016-05-26   Årsmötesprotokollet
Finns nu publicerat.   Se här >>

2016-05-09   Uppnådda priser på årsmötesauktionen
Finns nu publicerat.   Se här >>

Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET
OBS, Föredrag på SNF kansli på
Banérgatan den 28 sept kl 18.
Annika Eriksson kommer tala om
Den rara boksamlingen
på Kungl Myntkabinettet.
Observera, MISAB 20   den 9 - 10 september,
på hotell Sheraton i Stockholm.NumisBids   här >>

          Senast uppdaterad 2016-09-23           Copyright © 1996-2016           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98