In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2016-08-16   Månadens utställning
Edward I:s franska mynt   Se här >>

2016-06-07   Kelterna och deras mynt - en introduktion
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2016-06-04   Litteraturtips
Under fliken "månadens litteratur" har det nu lagts in ett litteraturtips.   Se här >>

2016-06-03   Majnumret av SNT
Finns nu att tillgå som PDF under menypunkten PUBLIKATIONER
Du kan bland annat läsa om
    - Myntning i 44 år under kung Magnus Eriksson
    - Kaspar Goebel och Sigismunds 3 öre 1593 i Malbork
    - 1 1/4 taler 1633 till Gustav II Adolfs åminnelse
    - Stora Kopparbergs Bergslags och Riksgäldskontorets 1700-talspolletter

2016-06-02   Hösten program är fastställt
Se under fliken "Kommande aktiviteter".

2016-05-26   Årsmötesprotokollet
Finns nu publicerat.   Se här >>

2016-05-09   Uppnådda priser på årsmötesauktionen
Finns nu publicerat.   Se här >>

Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET
Semestrarna är slut och höstterminen
står för dörren.
Här på SNF önskar vi hemsidans
läsare välkomna åter efter sommaruppehållet.
Föreningen program för hösten finner
ni under fliken "kommande aktiviteter".Observera, MISAB 20   den 9 - 10 september,
på hotell Sheraton i Stockholm.NumisBids   här >>

          Senast uppdaterad 2016-08-22           Copyright © 1996-2016           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98